Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: www.ior.poznan.pl

Treść strony

Zamówienie 1/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport akcesoriów entomologicznych do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie-ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów) - w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 14:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-07 14:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 14:54

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 14:55

Zamówienie 2/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zakup, transport do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie-ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów) pułapek feromonowych i tablic lepowych do odłowu szkodników w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 09:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 09:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 09:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 09:21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 09:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 09:22

Zamówienie 3/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zakup 1 egz. opryskiwacza plecakowego w ramach Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy  jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 13:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 13:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 13:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 13:19

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 13:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 13:21

Zamówienie 4/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie-ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów) pułapek feromonowych i tablic lepowych do odłowu szkodników w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-09 10:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 10:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-09 10:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 10:19

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-09 10:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 10:19

Zamówienie 5/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawa i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pożywek, odczynników w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-09 13:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 13:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-09 13:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 13:24

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-09 13:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 13:23

Zamówienie 6/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport, do siedziby zamawiającego testów na obecność mitotoksyn w ramach realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 10:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 10:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 10:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 10:32

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 10:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 10:32

Zamówienie 7/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Biologii Molekularnej i Biotechnologii IOR-PIB, w zakresie molekularnej oceny przyczyn nabywania odporności u czterech gatunków chwastów na stosowane herbicydy, w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 16:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 16:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 16:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 16:04

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 16:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 16:05

Zamówienie 8/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport, do siedziby zamawiającego szkła laboratoryjnego w ramach realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-13 13:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-13 13:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-13 13:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-13 13:34

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-13 13:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-13 13:35

Zamówienie 9/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport szkła laboratoryjnego do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie-ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów) - w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-21 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 13:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-21 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 13:08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-21 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 13:08

Zamówienie 10/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup oprogramowania do chemometrycznej i statystycznej analizy danych z analiz niecelowanych i celowanych pochodzących z instrumentów typu GC-MS oraz LC-MS/MS, umożliwiającego filtrowanie, wyrównywanie i normalizację danych wsadowych przed analizą statystyczną.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-19 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 13:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-19 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 13:31

Zamówienie 11/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup przyrządu do automatycznego pomiaru gęstości - gęstościomierz oscylacyjny (1 egz.) - w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-26 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-26 14:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-26 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-26 14:16

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-26 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-26 14:15

Zamówienie 12/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, Umowa Nr Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-28 12:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-28 12:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-28 12:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-28 12:56

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-28 12:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-28 12:56

Zamówienie 13/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup 2 egz. lamp błyskowych (główna i pierścieniowa do zdjęć makro)  kompatybilnych z systemem Sony do modelu A7IIR w ramach Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy  jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-02 11:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 11:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-02 11:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 11:50

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-02 11:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 11:52

Zamówienie 14/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup 2 egz. lamp błyskowych (główna i pierścieniowa do zdjęć makro)  kompatybilnych z systemem Sony do modelu A7IIR w ramach Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy  jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-30 13:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 13:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-30 13:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 13:57

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-30 13:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 13:56

Zamówienie 15/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup na zakup 1 egz. fabrycznie nowej wytrząsarki do QuEChErS (oznaczenie postępowania: Z/S-881/2019)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-31 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 09:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-31 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 09:04

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-31 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 09:04

Zamówienie 16/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup na zakup 1 egz. autoklawu laboratoryjnego-sterylizatora parowego na potrzeby Zakładu Mykologii IOR-PIB

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-29 12:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 12:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-29 12:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 12:28

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-29 12:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 12:29

Zamówienie 17/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup deszczowni szpulowej do rozlewania wody na grunty rolne Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Winnej Górze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-05 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 13:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-05 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 13:39

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-05 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 13:39

Zamówienie 18/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup i transport linii przesyłowej do wody-dot. pól doświadczalnych Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB  w Winnej Górze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 12:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 12:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 12:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 12:07

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 12:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 12:07

Zamówienie 19/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-08 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-08 14:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-08 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-08 14:22

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-08 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-08 14:22

Zamówienie 20/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na przeprowadzenie zewnętrznego audytu Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-28 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 11:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-28 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 11:01

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-28 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 11:01

Zamówienie 21/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-04 13:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 13:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-04 13:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 13:18

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-04 13:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112117
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-24 11:17:20