Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Przedmiot działalności i kompetencje

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

Instytut Ochrony Roślin  - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu jest nowoczesną jednostką badawczo-rozwojową, dla której organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obejmującą swoją działalnością naukowo-badawczą, wdrożeniową i upowszechnieniową ogół zagadnień związanych z ochroną roślin na terenie całego kraju.
Nadrzędnym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw nowoczesnej ochrony roślin w Polsce z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki ochrony roślin oraz integrowanych programów ochrony roślin.
Zakres prac naukowo-badawczych Instytutu Ochrony Roślin obejmuje:

 • badania nad biologią, ekologią i szkodliwością mikroorganizmów chorobotwórczych, szkodników oraz chwastów występujących na roślinach uprawnych i ich produktach;

 • doskonalenie metod diagnostyki sprawców chorób i szkodników w tym gatunków kwarantannowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym biologii molekularnej;

 • doskonalenie metod i sposobów oceny występowania, nasilenia i szkodliwości chorób, szkodników i chwastów celem opracowania krótko i długoterminowych prognoz rozwoju ich populacji.

 • opracowywanie i doskonalenie systemów wspomagania decyzji o potrzebie wykonania zabiegu;

 • opracowywanie integrowanych programów ochrony upraw z uwzględnieniem nowych, przyjaznych środowisku środków ochrony roślin;

 • opracowywanie programów ochrony upraw w systemie rolnictwa ekologicznego;

 • doskonalenie metod szacowania strat w plonach roślin powodowanych przez agrofagi oraz ocenę skuteczności biologicznej i efektów ekonomicznych zabiegów ochrony roślin;

 • ocenę przydatności i skuteczności środków ochrony roślin;

 • monitoring odporności patogenów, szkodników i chwastów na stosowane środki ochrony roślin, poznanie mechanizmów tej odporności i zapobieganie temu zjawisku.

 • kontrolę jakości stosowanych środków ochrony roślin;

 • ocenę przydatności aparatury do wykonywania zabiegów ochrony roślin;

 • kontrolę pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego, w glebie i w wodach gruntowych;

 • opracowywanie podstaw naukowych do utylizacji przeterminowanych środków ochrony roślin, pustych opakowań i odpadów pestycydowych;

 • badania nad niepożądanymi skutkami ubocznymi chemizacji środowiska rolniczego;

 • ustalanie asortymentu środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w strefach chronionych ujęć wód pitnych;

 • opracowywanie metod zwalczania gatunków kwarantannowych;

 • gromadzenie, identyfikacja i przechowywanie patogenów roślin uprawnych w Polsce wraz z wymianą międzynarodową.

W ramach swojej działalności Instytut wykonuje analizy gleby, podłoża i materiału siewnego, identyfikuje sprawców chorób roślin i szkodników oraz sporządza ekspertyzy i prowadzi poradnictwo w zakresie ochrony roślin.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut Ochrony Roślin jest upoważniony
do wydawania świadectw jakości środków ochrony roślin oraz świadectw na zawartość pozostałości środków ochrony roślin, w tym dla potrzeb eksportowych.
Instytut Ochrony Roślin dysponuje nowocześnie wyposażonym Centrum Kongresowym, oferującym kompleksową obsługę w zakresie wydzierżawiania pomieszczeń konferencyjnych, bazy noclegowej i gastronomicznej.

Rada Naukowa Instytutu jest uprawniona do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz występowania z wnioskami do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych o nadanie tytułu profesora na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Wolny
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-04 15:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-12 10:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6168
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-12 10:19

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

NIP: 777-00-02-702

KONTO: "BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu" Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala      +48 61 864 9000

Dyrektor      +48 61 864 9002

Sekretariat  +48 61 864 9006

Fax: +48 61867-63-01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

 

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 537844
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-24 11:17

Stopka strony