Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ior.poznan.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Osoba kontaktowa:

mgr Janusz Domagała

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
Budynek dyrekcyjny - pok. nr 11

Tel.: + 48 61 864 9135
e-mail: J.Domagala@iorpib.poznan.pl

Wszczęte postępowania