Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Status prawny

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wszczęte postępowania

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-05-23 godz. 10:45 do piątek 2019-05-31 godz. 12:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki do siwz:   1.Wzór formularza ofertowego. 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3.Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej . 4. Wzór umowy.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

NIP: 777-00-02-702

KONTO: "BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu" Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala      +48 61 864 9000

Dyrektor      +48 61 864 9002

Sekretariat  +48 61 864 9006

Fax: +48 61867-63-01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

 

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 502804
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-30 14:05

Stopka strony