Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Rejestry

Treść strony

Rejestry

W Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym (IOR – PIB) w Poznaniu prowadzone są następujące rejestry, wykazy, zbiory, katalogi i bazy danych.

Księgozbiór Biblioteki Naukowej IOR – PIB liczy:

 • 27 864 woluminów książek,
 • 13 236 woluminów czasopism,
 • 12 000 jednostek zbiorów specjalnych,
 • 91 bieżących tytułów czasopism polskich i zagranicznych.


W ramach działalności informacyjnej aktualizowane są następujące bazy biblioteczne:

– baza katalog książek,
– baza katalog czasopism,
– baza bibliograficzno-bibliometryczna publikacji pracowników
   IOR – PIB z repozytorium cyfrowym publikacji pracowników,
– baza projektów pracowników IOR – PIB,
– baza wiedzy IOR – PIB,
– baza SIGŻ,
– baza SYNABA/SIBROL.

 

Pozostałe zbiory to:

 • zbiorcze dane (od roku 1958) o stanie fitosanitarnym roślin uprawnych w Polsce oraz stopniu zachwaszczenia upraw rolniczych,
 • kolekcja mikroorganizmów patogenicznych dla roślin Instytutu Ochrony Roślin złożona z około 1500 kultur wirusów, bakterii
  i grzybów,
 • wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu
  i stosowania w Polsce od roku 1965,
 • wykaz etykiet – instrukcji stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zbiorcze dane o pozostałościach środków ochrony roślin
  w płodach rolnych oraz w wodach podskórnych,
 • zestawienie archiwalnych informacji o mogilnikach zawierających nieprzydatne środki ochrony roślin,
 • wykaz jednostek upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin dla celów dopuszczenia tych środków do obrotu i stosowania.

Dane zawarte w ww. bazach danych mogą być udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku na formularzu przesłanym na adres:

Instytut Ochrony Roślin – PIB
Zakładu Transferu Wiedzy i Upowszechniania

ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-16 16:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 13:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-09 13:34

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Instytut udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-10 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6197
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-16 16:46

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

NIP: 777-00-02-702

KONTO: "BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu" Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala      +48 61 864 9000

Dyrektor      +48 61 864 9002

Sekretariat  +48 61 864 9006

Fax: +48 61867-63-01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

 

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 542497
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-24 11:17

Stopka strony