Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: www.ior.poznan.pl

Treść strony

Rejestry

W Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym (IOR-PIB) w Poznaniu prowadzone są następujące rejestry, wykazy, zbiory, katalogi i bazy danych.

Księgozbiór Biblioteki Naukowej IOR-PIB liczy:

 • 27 864 woluminów książek,
 • 13 236 woluminów czasopism,
 • 12 000 jednostek zbiorów specjalnych,
 • 91 bieżących tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

W ramach działalności informacyjnej aktualizowane są następujące bazy biblioteczne:

 • baza katalog książek,
 • baza katalog czasopism,
 • baza bibliograficzno-bibliometryczna publikacji pracowników IOR-PIB z repozytorium cyfrowym publikacji pracowników,
 • baza projektów pracowników IOR-PIB,
 • baza wiedzy IOR-PIB,
 • baza SIGŻ,
 • baza SYNABA/SIBROL.

Pozostałe zbiory to:

 • zbiorcze dane (od roku 1958) o stanie fitosanitarnym roślin uprawnych w Polsce oraz stopniu zachwaszczenia upraw rolniczych,
 • kolekcja mikroorganizmów patogenicznych dla roślin Instytutu Ochrony Roślin złożona z około 1500 kultur wirusów, bakterii i grzybów,
 • wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce od roku 1965,
 • wykaz etykiet – instrukcji stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zbiorcze dane o pozostałościach środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz w wodach podskórnych,
 • zestawienie archiwalnych informacji o mogilnikach zawierających nieprzydatne środki ochrony roślin,
 • wykaz jednostek upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin dla celów dopuszczenia tych środków do obrotu i stosowania.

Dane zawarte w ww. bazach danych mogą być udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku na formularzu przesłanym na adres:

Instytut Ochrony Roślin – PIB
Zakładu Transferu Wiedzy i Upowszechniania
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-16 16:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 13:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-09 13:34

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Instytut udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-10 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19473
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-16 16:46:30