Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Rejestry

Treść strony

Rejestry

W Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu prowadzone są następujące rejestry, wykazy, zbiory, katalogi, bazy danych:

księgozbiór naukowy Biblioteki IOR liczący:
24450 vol. książek,
6000 vol. czasopism,
12000 jednostek zbiorów specjalnych.
140 bieżących tytułów czasopism polskich i zagranicznych.
W ramach działalności informacyjnej z wykorzystaniem techniki komputerowo-laserowej zaktualizowano niżej wymienione bazy:
Bazę książek,
Bazę czasopism,
Bazę zbiorów specjalnych,
Bazę CAB PEST CD,
Bazę EPPO-Reporting-Service,
Bazę Agro-Libres,
Bazę dokumentacyjną – ochrona roślin na płycie kompaktowej,
Bazę SIGŻ,
Bazę PARC,
Bazę SYNABA/SIBROL,
Bazę bibliograficzną prac naukowo-badawczych za okres 50 lat na płycie kompaktowej.

zbiorcze dane (od roku 1958) o stanie fitosanitarnym roślin uprawnych w Polsce oraz stopniu zachwaszczenia upraw rolniczych

kolekcja mikroorganizmów patogenicznych dla roślin Instytutu Ochrony Roślin złożona z około 1500 kultur wirusów, bakterii i grzybów

wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce od roku 1965

wykaz etykiet – instrukcji stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polski

zbiorcze dane o pozostałościach środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz w wodach podskórnych

zestawienie archiwalnych informacji o mogilnikach zawierających nieprzydatne środki ochrony roślin

wykaz jednostek upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin dla celów dopuszczenia tych środków do obrotu i stosowania

Dane zawarte w w/w bazach danych mogą być udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku na formularzu przesłanym na adres:
Instytut Ochrony Roślin - PIB
Zakładu Transferu Wiedzy i Innowacji

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 POZNAŃ
 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-12 12:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 13:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-09 13:34

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Instytut udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-10 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5528
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-12 12:57

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

NIP: 777-00-02-702

KONTO: "BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Poznaniu" Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala      +48 61 864 9000

Dyrektor      +48 61 864 9002

Sekretariat  +48 61 864 9006

Fax: +48 61867-63-01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

 

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 485800
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-26 10:36

Stopka strony