Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: www.ior.poznan.pl

Treść strony

Zamówienie 1/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport do siedziby zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, instalacja, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego, w związku z realizacją Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy  jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-26 13:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-26 13:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-26 13:51

Zamówienie 2/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport do siedziby zamawiającego, instalację, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego, w związku z realizacją Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy  jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017).

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-17 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 10:07

Zamówienie 3/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-30 11:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-30 11:03

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 07:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 10:24

Zamówienie 4/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport do siedziby zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, instalacja, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania sprzętu komputerowego w związku z realizacją Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy  jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-08 10:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 10:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-08 10:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 10:22

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 07:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 10:24

Zamówienie 5/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport do siedziby zamawiającego, instalacja, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania aparatu fotograficznego, w związku z realizacją Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 07:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 07:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 07:16

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 13:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 10:45

Zamówienie 6/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawę i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 10:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 10:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 10:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 10:49

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 14:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 10:53

Zamówienie 7/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawę i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782-znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Sprzęt.lab.2/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-12 10:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-12 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-12 10:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-12 10:44

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-27 07:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-27 07:15

Zamówienie 8/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawę i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782-znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Pipety2/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-28 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 11:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-28 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 11:05

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-28 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 11:06

Zamówienie 9/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawę i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782-znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Sprzęt.lab.3/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-28 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 11:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-28 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 11:09

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-09 12:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 11:10

Zamówienie 10/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawę i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782-znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Sprzęt.lab.4/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-10 17:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 17:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-10 17:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 17:57

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-10 17:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 17:58

Zamówienie 11/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport, do siedziby zamawiającego testów na obecność mitotoksyn w ramach realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782. -znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Test./2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-16 11:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 11:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-16 11:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 11:39

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-24 13:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 11:42

Zamówienie 12/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie(ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów) artykułów chemii entomologicznej w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.-znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Chem.Entom./2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-16 11:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 11:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-16 11:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 11:47

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-09 09:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 11:49

Zamówienie 13/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na

zakup, transport do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie(ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów) artykułów chemii entomologicznej w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.

-znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Chem.Entom.2/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-09 09:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 09:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-09 09:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 09:45

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-09 09:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 09:43

Zamówienie 14/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport do siedziby zamawiającego, rozładowanie, wniesienie, instalację, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji - dwóch egz. fabrycznie nowych zamrażarek głębokiego mrożenia -znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Zamrażarki/2018

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-09 13:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-09 13:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:02

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-09 13:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:03

Zamówienie 15/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup, transport do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie(ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów) hodowlarek do owadów w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.

-znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Hodowlarki/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-10 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-10 12:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-10 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-10 12:44

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-10 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-10 12:46

Zamówienie 16/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na

zakup, transport do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie(ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów) artykułów chemii entomologicznej w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.

-znak postępowania: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Chem.Entom.3/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-30 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 11:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-30 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 11:21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-30 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 11:21

Zamówienie 17/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na

zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-03 15:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-03 15:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-03 15:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-03 15:25

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-03 15:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-03 15:26

Zamówienie 18/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na

dostawa i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) pożywek i odczynników w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-11 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 11:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-11 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 11:34

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-11 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 11:35

Zamówienie 19/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na

zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-19 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-19 13:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-19 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-19 13:41

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-19 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-19 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 126229
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-26 10:36:18