Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: www.ior.poznan.pl

Treść strony

Zamówienie 1/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zastosowania metod chemometrycznych wraz z programem szkolenia (zawierającym konspekt szkolenia i materiały szkoleniowe) w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-24 13:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 13:20

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-24 13:19

Zamówienie 2/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zakup czaszy grzejnej do lepkościomierza wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia - w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-08 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-08 14:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-08 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-08 14:15

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-08 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-08 14:16

Zamówienie 3/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zastosowania metod chemometrycznych wraz z programem szkolenia (zawierającym konspekt szkolenia i materiały szkoleniowe) w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-30 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-30 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:29

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-30 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 14:29

Zamówienie 4/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na

przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zastosowania metod chemometrycznych wraz z programem szkolenia (zawierającym konspekt szkolenia i materiały szkoleniowe) w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 (Oznaczenie sprawy: IORPIB/Gospostrateg1/Szkol.3/2020)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-04 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 15:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-04 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 15:01

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-04 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 15:02

Zamówienie 5/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na pełnienie obowiązków Koordynatora konsorcjum naukowo- przemysłowego Projektu realizowanego od 1 lipca 2017 r.  p.n. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” (akronim:BioHerOd*) rekomendowanego do dofinansowania w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo,  leśnictwo” BIOSTRATEG  III.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-10 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 12:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-10 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 12:36

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-10 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 12:36

Zamówienie 6/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zastosowania metod chemometrycznych wraz z programem szkolenia (zawierającym konspekt szkolenia i materiały szkoleniowe) w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 (Oznaczenie sprawy: IORPIB/Gospostrateg1/Szkol.4/2020)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 13:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 13:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 13:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 13:49

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 13:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 13:49

Zamówienie 7/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na

usługa sekwencjonowania totalnego RNA metodą NGS (Sekwencjonowanie Następnej Generacji) w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017 (Oznaczenie sprawy: IORPIB/Biostrateg3/OOZ/NGS/2020)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-10 12:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:13

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-10 12:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 12:14

Zamówienie 8/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na

przeprowadzenie usługi eksperckiej w zakresie wyboru metod i dokonanie analiz chemometrycznych w celu interpretacji wyników uzyskanych podczas przeprowadzonych badań jakości środków ochrony roślin oraz sporządzenie raportu z ekspertyzy w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018.
(Oznaczenie sprawy: IORPIB/Gospostrateg1/Eksp./2020)

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-15 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 13:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-15 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 13:26

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-15 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 13:26

Zamówienie 9/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na
sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej Pb 95  i oleju napędowego ON do samochodów służbowych Instytutu Ochrony Roślin-PIB  oraz jego jednostek terenowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej
(znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Paliwo.flot/2020)

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-30 12:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 12:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-30 12:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 12:29

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-30 12:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 12:28

Zamówienie 10/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na
zakup nawozów mineralnych

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-16 13:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 13:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-16 13:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 13:46

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-16 13:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 13:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81328
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-29 09:47:20