Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rok 2010 informacja 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego chromatografu gazowego

Rok 2010 informacja 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na zakup fabrycznie nowych samochodów ciężarowych (3 szt.)

Rok 2010 informacja 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (4 845 000 euro) na wykonanie robót związanych z realizacją projektu pt. Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki- finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1. - na bazie istniejących obiektów w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20

Rok 2010 informacja 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na dostawę i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2010

Rok 2010 informacja 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na pełnienie obowiązków kierownika administracyjnego projektu pt. Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki- finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1.

Rok 2010 informacja 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na dostawę fabrycznie nowych (nie regenerowanych, nie refabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2010

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12701
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-15 12:44

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

NIP: 777-00-02-702

KONTO: "BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu" Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala      +48 61 864 9000

Dyrektor      +48 61 864 9002

Sekretariat  +48 61 864 9006

Fax: +48 61867-63-01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

 

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 522755
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:57

Stopka strony