Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacje o wynikach postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych
Rok 2007 informacja 33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: spektrofotometr jednowiązkowy UV-VIS (1 szt.) i czytnik mikropłytek (1 szt.)
Rok 2007 informacja 32
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: wirówki szybkoobrotowej dla mikrobiologii (1 szt.) oraz wirówki szybkoobrotowej na duże objętości (1 szt.)
Rok 2007 informacja 31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: biofotometru
(1 szt.), wirówki laboratoryjnej(1 szt.), zaprawiarek laboratoryjnych (2 szt.).
Rok 2007 informacja 30
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie kotłowni gazowej 144 kW dla celów instalacji nawiewowej budynku laboratoryjnego.
Rok 2007 informacja 29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: młynka laboratoryjnego (1 szt.), elektronicznej wagi analitycznej (1 szt.),pipet automatycznych
(6 szt.), przenośnego miernika aktywności wody (1 szt.), wirówki z chłodzeniem (1 szt.), systemu głębokiego oczyszczania wody (1 szt.), łaźni wodnej (1 szt.), sterylizatora gorącym powietrzem (1 szt.), inkubatora z chłodzeniem (1 szt.), pH-metru (1 szt.),szafy termostatycznej z wilgotnością (1 szt.)
Rok 2007 informacja 28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup pojedynczego egzemplarza fabrycznie nowego chromatografu cieczowego HPLC na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
Rok 2007 informacja 27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla robót budowlanych (5.278.000 euro) - na budowę budynku Laboratorium Organizmów Szkodliwych ze szklarnią kwarantannową przy ul. Miczurina 20 w Poznaniu.
Rok 2007 informacja 26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: witryny chłodniczej (1 szt.), systemu mikrofotografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem współpracującego z mikroskopami Olympus BX 40 oraz SZ 40, zewnętrznego oświetlacza światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.), pipet automatycznych (6 szt.), łaźni wodnej
(1 szt.), analitycznej wagi laboratoryjnej (1 szt.), mikroskopu stereoskopowego (1 szt.), zestawu porozymetrycznego (1 szt.)
Rok 2007 informacja 25
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: analitycznej wagi precyzyjnej (1 szt.), elektronicznych wag precyzyjnych (3 szt.), komory do pracy sterylnej
(1 szt.), cieplarki (1 szt.), termocyklerów (4 szt.), termocyklera gradientowego (1 szt.), suszarek laboratoryjnych (2 szt.), sterylizatorów (2 szt.), pieca muflowego (1 szt.), komory laboratoryjnej z laminarnym przepływem powietrza (1 szt.).
Rok 2007 informacja 24
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro na zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, wniesieniem, próbnym uruchomieniem–liczników ziaren (5 szt.)
Rok 2007 informacja 23
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 tys. euro i poniżej 211 000 euro na zakup fabrycznie nowych: chromatografów cieczowych HPLC (2 szt.) i chromatografu żelowego GPC (1 szt.).
Rok 2007 informacja 22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. euro na zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, wniesieniem, próbnym uruchomieniem–liczników ziaren (5 szt.)
Rok 2007 informacja 21
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki o wartości poniżej 60 tys. euro na zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji – aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.).
Rok 2007 informacja 20
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki o wartości poniżej 60 tys. euro na: zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji – aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.).
Rok 2007 informacja 19
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem
w zakresie obsługi i konserwacji– szafy termostatycznej (1 szt.) i komory klimatycznej (1 szt.).
Rok 2007 informacja 18
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki
o wartości powyżej 60 tys. euro na zakup energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej dla Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu-ul. Miczurina 20
Rok 2007 informacja 17
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro na zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji–fotometru płomieniowego ze spektrofotometrem (1 szt.)
Rok 2007 informacja 16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniocznego o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji– szafy termostatycznej (1 szt.) i komory klimatycznej (1 szt.).
Rok 2007 informacja 15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. euro na zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji–fotometru płomieniowego (1 szt.) i spektrofotometru (1 szt.)
Rok 2007 informacja 14
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – ciągnika rolniczego (1 szt.)
Rok 2007 informacja 13
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego, agregatu uprawowego, siewnika zbożowego
Rok 2007 informacja 12
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007
Rok 2007 informacja 11
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007
Rok 2007 informacja 10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007
Rok 2007 informacja 09
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007
Rok 2007 informacja 08
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – ciągnika rolniczego (1 szt)
Rok 2007 informacja 07
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – systemu dwóch spektrometrów absorpcji atomowej do pracy techniką płomieniową oraz kuwety grafitowej wraz z mikrofalowym systemem przygotowaniem próbek.
Rok 2007 informacja 06
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego, agregatu uprawowego, siewnika zbożowego
Rok 2007 informacja 05
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007
Rok 2007 informacja 04
Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem
i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szybkiego ekstraktora próbek- ekstraktora mikrofalowego (1 szt.)
Rok 2007 informacja 03
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji–aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.)
Rok 2007 informacja 02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007
Rok 2007 informacja 01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szybkiego ekstraktora próbek- ekstraktora mikrofalowego (1 szt.)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 63030
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-27 13:33

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

NIP: 777-00-02-702

KONTO: "BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu" Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala      +48 61 864 9000

Dyrektor      +48 61 864 9002

Sekretariat  +48 61 864 9006

Fax: +48 61867-63-01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

 

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 542495
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-24 11:17

Stopka strony